Yönetim Kurulu

Onursal Başkan
Genel Yayın Yönetmeni
Reklam Müdürü